กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา