กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563