พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะครูและนักเรียน ร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562