นายสมชาย ใจไหว รองผู้อำนวยโรงเรียนวังเหนือวิทยานำคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือและเนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายสมชาย ใจไหว รองผู้อำนวยโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือและเนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา