พิธีเปิด ขบวนพาเหรด กรีฑากีฬาและ พิธีปิด กีฬาภายในประจำปีการศึกษา2561 วันที่7พ.ย.61

พิธีเปิด ขบวนพาเหรด กรีฑากีฬาและ พิธีปิด กีฬาภายในประจำปีการศึกษา2561 วันที่7พ.ย.61