วันที่? 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 /2561 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรีย

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 /2561 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียนได้แก่ science show และ skit ให้กับผู้ปกครองได้รับชม ก่อนที่จะไปทำการแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา? ต่อไป