ฝึกศึกษา 2561

กิจกรรมการฝึกศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยชุดครูฝึกจาก ศฝ.นศท.มทบ.32 นำโดย ร้อยตรี วิรัตน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าชุดครูฝึก ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคมถึง 19 ตุลาคม 2561 โดยมีนายอำเภอวังเหนือ นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกศึกษาในครั้งนี้