วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมามอบเลขชั้นปี ผ้าพันคอ และชุดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมามอบเลขชั้นปี ผ้าพันคอ และชุดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังเหนือวิทยาครับ