นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นประธานเปิดงาน