ทีมงานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และ 2560 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และ ชุมนุมสภานักเรียนเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม

ทีมงานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และ 2560 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และ ชุมนุมสภานักเรียนเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม