ค่ายคณิตศาสตร์ 61

ในวันเสาร์ที่4สิงหาคม 2561ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1ขึ้น โดยมีท่านอภิรักษ์ เอื้อธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายครั้งนี้....โดยมีนักเรียนชั้นม.1 เข้าร่วมจำนวน 205 คน ....คณะวิทยากรจากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดยนายจีระศักดิ์ สติแน่ และนักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนวังเหนือวิทย