คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561