อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นประธานเปิดค่าย อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 เดือนกรกฎาคม พ. ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤกษ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา