โรงเรียนวังเหนือวิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561