นำเสนอหลักสูตรไฟฟ้ากำลัง เนื่องในมหกรรมการคัดเลือกหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัยและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานศึกษาธ

นำเสนอหลักสูตรไฟฟ้ากำลัง เนื่องในมหกรรมการคัดเลือกหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัยและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2561