โรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" (World No Tobacco Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่ประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ วันที่

โรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" (World No Tobacco Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่ประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561