ร่วมกันทอดถวายองค์ผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นและประทับใจ

ร่วมกันทอดถวายองค์ผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วและพัฒนาคุณภาพการศึกษา? ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่? 13 เมษายน พ.ศ.2561 ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นและประทับใจ