กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2566

ชมรมครูอำเภอวังเหนือจัดกิจกรรมวันครูขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และผู้มีเกียรติร่วมงานในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น