โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด

โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด จัดกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยากรบรรยายโดย นายพรชัย ชัยดายันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง หัวข้อบรรยาย คือ สถานการณ์และปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนกับโทษของยาเสพติด ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด