กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยการนำของท่านผู้บริหาร ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลอำเภอวังเหนือ