กิจกรรม Multi Languages Camp

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Multi Languages Camp ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยมีนายดำรงค์ ตุลาสืบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมMulti Languages Camp ซึ่งมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว