กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ชั้นล่างอาคารสิริกาญจนา โรงเรียนวังเหนือวิทยา มีกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น กิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรม scienshow กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมนำเสนอโครงงาน และบูธจัดแสดงอื่นๆ อีกมากมาย นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้