วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ทางอำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยท่านรองสมชาย พันธ์สันติกุล คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง