กิจกรรม สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูครูกวี ประจำปี2565

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูครูกวี ประจำปี2565 เนื่องในวันสุนทรภู่ 26มิถุนายน และวันภาษาไทย29กค. ของทุกปี มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแสดงละครเวทีของนักเรียน 7กค 65