กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยได้มีนายสมชาย พันธุสันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธี