การอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนวังเหนือวิทยา นำนักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีความตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันพฤหัสบดีที่17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 ถึง 16.30น. สถานที่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม