เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ชุดใหม่ สำหรับทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2565 แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจและร่วมกิจกรรมจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี หลังจากจัดกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับห้องเรียนที่นักเรียนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน ครบ 100 % เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย