วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 52 ปี

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 52 ปี มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน ทำบุญให้บุคคลสำคัญของโรงเรียนวังเหนือวิทยาผู้ล่วงลับ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูดีศรีชาววัง ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักเรียนที่มีความประพฤติดี