การประเมินนิเทศ พร้อมรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำทีมหัวหน้างานและครูแกนนำโรงเรียนวังเหนือวิทยา เข้าร่วมต้อนรับและรับการประเมินนิเทศ พร้อมรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศในครั้งนี้